Ochrana osobních údajů

Naše webové stránky můžete používat bez zadávání osobních údajů. Na některé služby na našich stránkách se však mohou vztahovat odlišná ustanovení, která jsou vysvětlena zvlášť níže. Shromažďujeme některé vaše osobní údaje (například jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo atd.). Níže uvedená ustanovení vás informují o způsobu, míře a důvodu jejich shromažďování.

Mějte na paměti, že přenos dat přes internet je vystaven bezpečnostním rizikům a proto nemůže být zajištěna úplná ochrana přenesených dat proti přístupu třetích stran.

 

Cookies

Na našich webových stránkách využíváme tzv. Cookies, aby rozpoznali opakované používání našich webových stránek stejným uživatelem/majitelem internetového připojení. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč na vašem počítači stáhne a ukládá. Používají se k vylepšení našich webových stránek a služeb. Ve většině případů se jedná o tzv. „Session cookies“, které jsou odstraněny po opuštění našeho webu.

Částečně nám cookies předávají informace, které se používají k vašemu automatickému rozpoznání. Rozpoznávání probíhá prostřednictvím adresy IP uložené do cookies. Získané informace slouží k vylepšení našich služeb a k urychlení vašeho přístupu na web.

Zabránit instalování cookies můžete v nastavení vašeho prohlížeče. Upozorňujeme však, že v takovém případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce našich webových stránek.

 

Serverové údaje

Z technických důvodů jsou shromažďovány následující údaje, které váš internetový prohlížeč předává nám nebo našemu poskytovateli webového prostoru (tzv. log-file serveru):

 • typ a verze prohlížeče, který používáte,
 • operační systém,
 • webová adresa, ze které jste přišli na naše stránky (referrer URL)
 • stránky, které u nás navštívíte
 • datum a čas vaší návštěvy
 • a vaši adresu internetového protokolu (IP).

Tato anonymní data jsou uložena odděleně od jakýchkoli osobních informací, které jste poskytli, a tím je nemožné připojit k nějaké konkrétní osobě. Data jsou používána pro statistické účely za účelem zlepšení našich webových stránek a služeb.

 

Účel registrace

Nabízíme vám možnost registrovat se na našich webových stránkách a vytvořit tak váš osobní účet. Informace zadané při registraci, jak je uvedeno v registračním formuláři, jsou shromažďovány a ukládány výhradně k použití na našich webových stránkách.

Při registraci na naše webové stránky ukládáme také vaši IP adresu a datum a čas, kdy jste se zaregistrovali. To nám pomáhá chránit nás v případě, že třetí strana nesprávně a bez vašeho vědomí využívá vaše údaje k registraci na našich stránkách. Žádná z těchto informací není převedena na třetí strany. Ani žádná z těchto informací neodpovídá žádným informacím, které by mohly být shromažďovány jinými komponenty našich webových stránek.

 

Informační bulletin

Naše webové stránky vám umožňují přihlásit se k odběru našeho informačního bulletinu. Informační bulletin odběratelům pravidelně poskytuje informace o našich nabídkách. K odběru informačního bulletinu je nutné mít platnou e-mailovou adresu. E-mailovou adresu, kterou nám poskytnete ověříme, abychom zjistili, zda jste opravdu jejím vlastníkem nebo zda je její skutečný vlastník oprávněn přijímat informační bulletin.

Když se přihlásíte k odběru našeho informačního bulletinu, uložíme vaši IP adresu, datum a čas, kdy jste se přihlásili k odběru. To nám pomáhá chránit nás v případě, kdy třetí strana neoprávněně a bez vašeho vědomí zneužije vaši e-mailovou adresu a přihlásí vás k odběru našeho bulletinu. Nebudeme shromažďovat žádné další údaje.

Získané údaje budou používány výhradně v souvislosti s naším informačním bulletinem. Žádné údaje nejsou předávány třetím stranám. Tyto údaje nebudou nijak spojovány s informacemi, které shromažďují jiné prvky našich webových stránek. Odběr bulletinu můžete kdykoliv zrušit. Další informace najdete v e-mailu, který potvrzuje váš odběr, stejně jako v každém jednotlivém vydání bulletinu.

 

Kontaktujte nás

Na našich webových stránkách Vám nabízíme možnost kontaktovat nás, a to buď e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. V takovém případě jsou informace poskytnuté uživatelem uloženy za účelem usnadnění komunikace s uživatelem. Žádné údaje nejsou předávány třetím stranám. Tyto údaje nebudou nijak spojovány s informacemi, které shromažďují jiné prvky našich webových stránek.

 

Komentáře k příspěvku

Na našich webových stránkách Vám nabízíme možnost zveřejnit komentáře k jednotlivým článkům. Pro tento účel je uložena IP adresa uživatele /vlastníka internetového připojení. Tyto informace jsou uloženy pro naši záruku v případě, že autor svými komentáři porušuje práva třetích stran a / nebo je zveřejňován nezákonný obsah. V důsledku toho máme přímý zájem o uložení dat autora, zejména proto, že za takové porušení můžeme být potenciálně odpovědní. Žádné údaje nejsou předávány třetím stranám. Tyto údaje nebudou nijak spojovány s informacemi, které shromažďují jiné prvky našich webových stránek.

 

Používání služby Google Analytics s anonymizací

Naše webové stránky používají službu Google Analytics  pro webovou analýzu od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“. Služba Google Analytics využívá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou uloženy v počítači, aby se usnadnila analýza vašeho používání stránek.

Informace generované těmito soubory Cookies, jako je čas, místo a četnost vašich návštěv na našich stránkách, včetně vaší IP adresy, jsou přenášeny do zařízení Google v USA a tam ukládány.

Při používání služby Google Analytics používají naše webové stránky rozšíření „_gat._anonymizeIp“. Tímto způsobem společnost Google zkracuje a anonymizuje vaši adresu IP před přenosem z členských států Evropské unie nebo signatářských států Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Společnost Google používá tyto informace k analýze vašeho využívání našich stránek, k sestavování přehledů o využití internetu pro nás a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to zákon vyžaduje, nebo tyto třetí strany zpracovávají tato data jménem společnosti Google.

Google garantuje, že nikdy nebude přidružovat vaši IP adresu k jiným datům, které má společnost Google k dispozici. Instalování Cookies můžete zabránit v nastavení vašeho prohlížeče. Měli byste si však být vědomi toho, že tím možná nebudete moci plně využívat všechny funkce našich webových stránek.

Společnost Google dále nabízí doplněk (add-on) pro deaktivaci Google Analytics pro většinu běžných prohlížečů, který vám poskytuje větší kontrolu nad tím, jaké údaje může společnost Google shromažďovat na webových stránkách, na které přistupujete.

Tento doplněk slouží k tomu aby JavaScript (ga.js) používaný službou Google Analytics nepředával žádné informace o návštěvách webových stránek do Google Analytics. Nástroj pro deaktivaci prohlížeče nabízený službou Google Analytics však nezabrání předávání informací nám  nebo jiným námi používaným službám pro analýzu webu. Další informace o instalaci doplňku prohlížeče naleznete na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs

 

Využití prvků pro doporučení Google+

Na našich webových stránkách používáme tlačítko „+1“ od Google+ společnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“.

Pokaždé, když naše webové stránky obdrží požadavek na přístup, který je opatřený prvkem „+1“, vyzve váš prohlížeč ke stažení zobrazení tohoto prvku od společnosti Google. Prostřednictvím  tohoto procesu je Google přesně informován, která stránka je na našem webu navštěvována.

Na základě údajů od společnosti Google nebude vaše návštěva analyzována v případě, když nejste přihlášeni do účtu Google.

Pokud navštívíte naše stránky, jste přihlášeni do vašeho účtu Google a stisknete tlačítko „+1“, společnost Google může shromažďovat informace o vašem účtu Google, webových stránkách, které doporučujete, stejně jako IP adresu, a další informace týkající se vámi používaného prohlížeče.

To umožňuje, aby vaše „+1“ doporučení bylo uloženo a zveřejněno. Doporučení Google „+1“ pak může být přidáno společně se jménem vašeho účtu a uloženou fotografií jako odkaz v jiných službách Google, jako jsou výsledky vyhledávání, ve vašem Google účtu nebo na jiných místech, například na webech a reklamách na internetu.

Dále může Google spojit data o vaší návštěvě na našich stránkách s dalšími daty uloženými společností Google. Společnost Google zaznamenává tyto informace i za účelem dalšího zlepšení služeb Google. Pokud si přejete minimalizovat shromažďování informací od společnosti Google, jak bylo popsáno výše, musíte se před návštěvou našeho webu odhlásit.

Zásady společnosti Google týkající se ochrany dat, která se vztahují k tlačítku +1, spolu se všemi důležitými informacemi o sběru, přenosu a používání údajů společností Google, o vašich právech v tomto ohledu a o možnostech nastavení profilu najdete pod následujícím odkazem : https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

 

Využití prvků Facebooku

Naše webové stránky využívají prvky poskytované společností facebook.com. Facebook je služba Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Pokaždé, když naše webové stránky obdrží požadavek na přístup, který je opatřený prvkem Facebooku, tento prvek způsobí, že prohlížeč, který používáte, stáhne z prvku Facebooku odpovídající zobrazení. Prostřednictvím tohoto procesu je společnost Facebook informována o tom, která konkrétní stránka z našeho webu je právě navštěvována.

Když navštívíte naši webovou stránku a zároveň jste přihlášeni k vašemu facebookovému účtu, prostřednictvím informací shromážděných tímto prvkem Facebook rozpozná, kterou konkrétní stránku navštěvujete, a odešle tyto informace vašemu osobnímu účtu na Facebooku. Kdykoli například klepnete na tlačítko „Líbí se mi“ nebo zadáte komentář, budou tyto informace odeslány na váš osobní účet na Facebooku a uloženy na něm. Navíc je Facebook informován o vaší návštěvě na našich webových stránkách. K tomu dochází bez ohledu na to, zda kliknete na komponentu nebo ne.

Pokud chcete zabránit přenosu a ukládání dat o vás Facebookem a vaší interakci s našimi webovými stránkami, musíte se nejprve odhlásit z Facebooku, než navštívíte naše webové stránky. Pravidla ochrany osobních údajů Facebooku poskytují další informace, zejména o shromažďování a používání dat ve Facebooku, o vašich právech v tomto ohledu a o možnostech ochrany vašeho soukromí: https://www.facebook.com/about/privacy/

Kromě toho jsou na trhu volně dostupné nástroje, které mohou být použity k blokování sociálních plug-inů ve službě Facebook s přidáním doplňků do všech běžně používaných prohlížečů: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

Přehled Facebook pluginů naleznete na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/

 

Použití prvků pro doporučení na Twitteru

Naše webové stránky využívají prvky dodávané společností Twitter. Twitter je služba společnosti Twitter Inc., Folsom st. 795, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.

Pokaždé, když naše webové stránky obdrží požadavek na přístup, který je opatřený prvkem Twitteru, tento prvek vyzve váš prohlížeč ke stažení zobrazení tohoto prvku z Twitteru.

Prostřednictvím tohoto procesu je Twitter přesně informován, která stránka našeho webu je navštěvována. Nemáme žádnou kontrolu nad daty a jejich rozsahem, které Twitter shromažďuje. Podle informací Twitteru, Twitter shromažďuje adresu URL každé navštívené stránky a také IP adresu uživatele, ale pouze za účelem zobrazení prvků Twitteru. Další informace získáte v zásadách ochrany osobních údajů služby Twitter na: http://twitter.com/privacy .

Nastavení ochrany osobních údajů můžete změnit v nastavení účtu na adrese http://twitter.com/account/settings.

 

Použití prvků doporučení Xing

Naše webové stránky využívají prvky poskytované sítí XING.com. Tyto prvky jsou službou společnosti XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo. Pokaždé, když naše webové stránky obdrží požadavek na přístup vybavený prvkem XING, tento prvek vyzve váš prohlížeč ke stažení obrazu tohoto prvku ze systému XING.

Podle informací společnosti XING, XING neukládá žádné osobní údaje od uživatele získané prostřednictvím přístupu na naše webové stránky. XING také neukládá adresy IP. Kromě toho nedochází k žádné analýze aktivity uživatele pomocí Cookies ve spojení s „XING Share-Button“. Další informace lze nalézt v ustanoveních o ochraně osobních údajů týkajících se tlačítka XING Share na adrese:

https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

 

Použití prvku doporučení LinkedIn

Naše webové stránky využívají prvky poskytované sítí LinkedIn. LinkedIn je služba společnosti LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Pokaždé, když naše webové stránky obdrží požadavek na přístup, který je vybaven prvkem LinkedIn, vyzve váš prohlížeč ke stažení zobrazení tohoto prvku z LinkedIn.

Prostřednictvím tohoto procesu je LinkedIn přesně informován, kterou stránku na našem webu navštěvujete. Kliknutím na tlačítko „doporučit“ v LinkedIn při přihlášení k účtu LinkedIn můžete propojit obsah z našeho webu s profilem LinkedIn. To umožňuje společnosti LinkedIn spojit vaši návštěvu s našimi stránkami prostřednictvím účtu LinkedIn.

Nemáme žádnou kontrolu nad údaji, které společnost LinkedIn shromažďuje, ani nad rozsahem údajů, které společnost LinkedIn shromažďuje. Ani nemáme žádné znalosti o obsahu dat přenášených na LinkedIn. Podrobnosti o shromažďování údajů společností LinkedIn, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení prohlížeče, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů LinkedIn, ke které najdete na adrese: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Používání prvků YouTube s rozšířeným režimem ochrany dat

Na našich webových stránkách používáme prvky (videa) YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, společnost patřící společnosti Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pro tento účel používáme volbu „- enhanced mode protection -„, kterou nabízí YouTube.

Když zobrazíte stránku, která má vložené video, provede se spojení se serverem YouTube a obsah se na webu objeví prostřednictvím komunikace s vaším prohlížečem.

Podle informací poskytnutých společností YouTube v „rozšířeném režimu ochrany dat“ jsou data přenášena pouze na server YouTube a to pouze na stránkách, které jste navštívili, když sledujete video. Pokud jste přihlášeni současně na YouTube, budou tyto informace připojeny k vašemu uživatelskému účtu YouTube. Tomu můžete předejít tím, že se odhlásíte z vašeho uživatelského účtu předtím, než navštívíte naše webové stránky.

Další informace o ochraně údajů společnosti YouTube poskytuje společnost Google pod následujícím odkazem:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

Použití služby MailChimp

Souhlas se zprávou

Abyste mohli přijímat náš informační bulletin, budete následujícím způsobem požádáni o souhlas s užíváním vašich osobních údajů:

„Přečetl/a jsem si zásady ochrany osobních údajů a souhlasím s tím, že údaje zpracovává poskytovatel služeb se sídlem ve Spojených státech.

Používáme informační bulletin, prostřednictvím kterého můžete dostávat pravidelné informace o našich nabídkách. Chcete-li dostávat náš informační bulletin, musíte mít platnou e-mailovou adresu. Vámi zadanou e-mailovou adresu ověříme, abychom se ujistili, že jste opravdu její majitel nebo že její majitel souhlasil s příjímáním našeho bulletinu. Při registraci do informačního bulletinu uložíme vaši IP adresu a datum a čas registrace. Tyto data jsou uložena pro naši ochranu v případě, že třetí strana zneužije vaši e-mailovou adresu, aby se přihlásila k odběru našeho bulletinu bez vašeho vědomí.

Údaje shromážděné při registraci bulletinu nebudou spojovány s dalšími údaji, které mohou být shromážděny jinými prvky na našich stránkách.

 

Newsletter od společnosti MailChimp

MailChimp používáme k zasílání našeho newsletteru (bulletinu) našim odběratelům. MailChimp je služba poskytovaná společností Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA.

Údaje uložené při registraci do informačního bulletinu (e-mailová adresa, jméno, adresa IP a čas a datum registrace) budou zaslány na server provozovaný The Rocket Science Group ve Spojených státech a uloženy tam v souladu se s dohodou “Safe Harbour Agreement”.

Další informace o ochraně dat poskytované službou MailChimp naleznete na adrese: http://mailchimp.com/legal/privacy/

Odběr newsletteru můžete kdykoli zrušit a tak s budoucím účinkem odvolat souhlas s ukládáním těchto údajů. Pokyny pro provedení tohoto kroku naleznete v protvrzovacím e-mailu a v každém vydání našeho bulletinu.

 

Sledování užívání newsletteru

Náš bulletin obsahuje prvek, který nám umožňují rozpoznat, zda a kdy byl e-mail otevřen a na které odkazy v e-mailu jeho příjemce kliknul.

Tato data jsou uložena u nás, abychom mohli nejlépe sladit náš informační bulletin s přáním a zájmy našich odběratelů. Takto shromážděná data se používají pro zasílání personalizovaných zpravodajů každému příjemci.

O souhlas s používáním vašich osobních údajů budete požádáni takto:

„Souhlasím s tím, že mé údaje a uživatelské reakce budou elektronicky ukládány a to prostřednictvím nástroje určeného k sledování newsletteru. Takto získaná data slouží k úpravě informačního bulletinu na míru odběratele. Odvoláním souhlasu se zasíláním zpravodaje se automaticky ruší i souhlas s užitím výše uvedeného sledovacího nástroje. „

Odvoláním souhlasu se zasíláním newsletteru bude zrušen také souhlas s uvedeným sledováním.

 

Použití Google

Na našich webových stránkách podporujeme službu Google Remarketing, který patří společnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“.

Reklamy se mohou objevit u uživatelů, kteří již v minulosti navštívili naši webovou stránku díky Google Remarketing . V rámci sítě Google mohou být na našich stránkách zobrazeny reklamy přizpůsobené vašim zájmům. Google Remarketing používá k tomuto hodnocení soubory Cookies.

Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači, které umožňují analyzovat webové stránky. To umožňuje rozpoznat naše návštěvníky, pokud jsou tyto stránky přístupné v rámci reklamní sítě Google. Tímto způsobem mohou být reklamy zobrazovány v reklamní síti Google na základě obsahu, který byl dříve přístupný na webových stránkách v reklamní síti Google návštěvníky, kteří také využívají funkci Google Remarketing.

Google sám neshromažďuje žádné osobní údaje. Tuto funkci můžete deaktivovat pomocí příslušných nastavení v části http://www.google.com/settings/ads.

 

Použití tlačítek sociálních médií „Shariff“

Na našich webových stránkách propagujeme projekt „Shariff“ od německého počítačového magazínu c’t. „Shariff“ nahrazuje typické tlačítka pro sdílení na sociálních sítích a tím chrání chování při surfování.

„Shariff“ integruje tlačítka pro sdílení na sociálních sítí na našich webových stránkách jako graficky znázorněný odkaz na příslušnou sociální síť. Kliknutím na příslušnou ikonu budete přesměrováni na služby příslušné sítě.

Tlačítko Shariff poskytuje přímý kontakt mezi sociální sítí a našimi uživateli pouze tehdy, když návštěvník aktivně klikne na tlačítko “Share” (“sdílet”). Teprve pak budou vaše data přenesena do příslušné sociální sítě. Pokud však klepnete na tlačítko Shariff, nebude mezi vámi a sociální sítí provedena žádná informační výměna. Více informací o projektu „Shariff“ naleznete na adrese

http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Na našich stránkách užíváme “Shariff” pro integraci následující sociálnch sítí:

 •    Facebook
 •    Instagram
 •    Twitter
 •    Youtube
 •    LinkedIn
 •    XING

 

Použití prvku Instagram

Na našich webových stránkách používáme služby Instagram. Instagram je služba společnosti Instagram Inc. Pomocí integrovaného tlačítka „Insta“ na naší stránce získá Instagram informaci, že jste navštívili příslušnou stránku našeho webu. Pokud jste přihlášeni do služby Instagram, společnost Instagram může odeslat informace o návštěvě našeho webu do vašemu účtu na Instagramu.

Údaje přenášené kliknutím na tlačítko Insta jsou uloženy v Instagramu. Více informací o účelu a rozsahu sběru dat, jejich zpracování a používání i souvisejících právech a možnostech nastavení ochrany soukromí naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů Instagramu na adrese https://help.instagram.com/155833707900388  .

Chcete-li zabránit tomu, aby vaše návštěva na našich stránkách byla zpřístupněna vašemu  Instagram účtu, musíte se před navštívením webu odhlásit z účtu odhlásit.

 

Použití služby Google Adwords

Pro účely propagace používají naše webové stránky i reklamní nástroj Google „Google-Adwords“. Součástí této služby je analýza služby “Conversion-Tracking” společnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“.

Pokud navštívíte naše stránky prostřednictvím reklamy Google, umístí se na vašem počítači soubor Cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které váš internetový prohlížeč stáhne a uloží do vašeho počítače. Tyto tzv. “conversion cookies” přestanou být aktivní po 30 dnech a nejsou používány k vaší osobní identifikaci.

Pokud navštívíte některé stránky našeho webu, zatímco je soubor cookies stále aktivní, my a Google se dozvíme, že jste jako uživatelé klikli na reklamy umístěné na Googlu a byli tak přesměrováni na naše stránky.

Společnost Google využívá informace získané prostřednictvím „souborů cookie pro konverzi“ k sestavování statistik pro naše webové stránky. Tyto statistiky nám ukazují celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu, a dále informace o tom, které stránky našeho webu pak uživatelé navštěvovali. My ani jiní inzerenti, kteří používají službu Google Adwords, neobdrží žádný druh informací, který by mohl být použit k identifikaci uživatelů.

Instalaci „Cookies pro konverzi“ můžete zabránit provedením příslušné změny nastavení prohlížeče, například nastavením prohlížeče tak, aby bylo automatické umístení souborů Cookie deaktivováno nebo blokováním souborů Cookie z domény „googleadservices.com“.

Příslušné zásady ochrany osobních údajů od společnosti Google získáte na následujícím odkazu:

https://services.google.com/sitestats/de.html

 

Použití služby Google AdSense

Náš web používá službu Google AdSense. Služba Google AdSense je služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, pro umístění inzerce.

Google-AdSense používá tzv. „Cookies“, malé soubory, které jsou uloženy do vašeho počítače a které poskytují analýzu využití našich webových stránek. Navíc Google AdSense používá tzv. „Web beacons“. Web beacons umožňují společnosti Google analyzovat informace, jako návštěvnost našich webových stránek. Tyto informace společně s vaší IP adresou a zobrazeným formátem reklamy jsou přenášeny do společnosti Google v USA, kde jsou uloženy a mohou být přenášeny společností Google smluvním partnerům. Google však nespojuje vaši IP adresu s jinými uloženými daty.

Instalování souborů cookies můžete zabránit v nastavení prohlížeče. Měli byste si však být vědomi toho, že tím možná nebudete moci plně využívat všechny funkce našich webových stránek. Použitím našich webových stránek prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním shromážděných údajů společností Google způsobem popsaným výše a z uvedených důvodů.

 

Závěrečná sdělení / Zrušení / Smazání

Na základě zákona o ochraně osobních údajů nás můžete bezplatně kontaktovat, pokud máte dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, pokud si přejete požádat o jejich opravu, zablokování nebo smazání, nebo pokud chcete zrušit vámi výslovně udělený souhlas. Vezměte prosím na vědomí, že máte právo na opravu nesprávných údajů nebo na odstranění osobních údajů, pokud takový nárok není vyloučen zákonnou povinností uchovávat tato data.

Přeloženo ze vzorového prohlášení o ochraně osobních údajů, které poskytuje advokátní kancelář Weiß & Partner.