Všeobecné obchodní podmínky

1. Rozsah platnosti

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny objednávky uskutečněné spotřebiteli a podnikateli v našem internetovém obchodě (www.saturo.eu).

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon nad rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání. Podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která jedná při uzavírání právního úkonu v rámci výkonu své obchodní nebo nezávislé výdělečné činnosti.

V případě podnikatelů se platnost těchto všeobecných obchodních podmínek vztahuje i na budoucí obchodní vztahy, aniž by bylo nutné na tyto podmínky znovu odkázat. Pokud smluvní strana užívá protichůdné nebo doplňující obchodní podmínky, platnost takových podmínek se vylučuje. Tyto podmínky by se staly součástí smlouvy jedině tehdy, pokud k tomu vydáme výslovný souhlas.

2. Smluvní strana, uzavření smlouvy

Smlouva se uzavírá s:

Saturo Foods GmbH,
c/o DI Hannes Feistenauer
Jahngasse 4
Top 9
1050 Wien
Austria
Register Court: Vienna
Company Registration: FN 469340 g
VAT-ID: ATU72141167

Prezentace produktů v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale nezávazný on-line katalog. Naše výrobky můžete nejprve nezávazně umístit do nákupního košíku a kdykoli před odesláním závazné objednávky upravovat obsah košíku pomocí příslušných tlačítek. Kliknutím na tlačítko objednávky uskutečníte závaznou objednávku zboží umístěného v košíku. Obdržení vaší objednávky bude potvrzeno bezprostředně po odeslání objednávky e-mailem.

Kdy k uzavření smlouvy dojde, závisí na vámi zvolené platební metodě:

SEPA inkaso (SEPA direct debit)
Vaši objednávku přijmeme odesláním potvrzení o jejím přijetí v samostatném e-mailu nebo dodáním zboží do dvou dnů.

Platební karta
Při zadání objednávky rovněž zadáváte údaje o vaší platební kartě. Po vaší autorizaci, jakožto právoplatného držitele karty, požádáme společnost, která kartu vydala, aby uskutečnila platební transakci a přijmeme tak vaši objednávku.

PayPal
V procesu objednávky budete přesměrováni na webové stránky online poskytovatele služby PayPal, kde můžete zadat platební údaje a potvrdit platbu. Po zadání objednávky na našem e-shopu požádáme PayPal o uskutečnění transakce a přijmeme tak vaši objednávku.

SOFORT Überweisung (platba převodem)
Po uskutečnění objednávky budete přesměrováni na webovou stránku provozovatele online-služby SOFORT Überweisung, kde potvrdíte SOFORT Überweisung platební příkaz. Tak dojde k uzavření smlouvy.

3. Jazyk smlouvy, obnovení smlouvy

Smlouva se uzavírá v německém nebo anglickém jazyce.

Text smlouvy ukládáme a zasíláme vám údaje o objednávce a obchodní podmínky e-mailem. Obchodní podmínky si také můžete kdykoli přečíst nebo stáhnout na této stránce. Vaše předchozí objednávky si můžete zobrazit po přihlášení do vašeho účtu.

4. Podmínky doručení

Kromě uvedených cen produktů mohou být účtovány i náklady za dopravné. Více informací o cenách dopravného naleznete v nabídce.

Zboží pouze zasíláme. Osobní vyzvednutí bohužel není možné.
V případě vrácení zásilky nese náklady na dopravné spotřebitel.

5. Platba

V našem internetovém obchodě jsou k dispozici tyto platební metody:

Kreditní karta
Při zadání objednávky nám rovněž zprostředkováváte údaje o vaší kreditní kartě. Po vaší autorizaci, jakožto právoplatného držitele karty, požádáme bezprostředně po uskutečnění objednávky společnost, která kartu vydala, o uskutečnéní platební transakce. Platební transakce je prováděna automaticky společností, která kartu vydala a částka je odepsána z vaší karty.

SEPA inkaso (SEPA Direct Debit)
Při zadávání objednávky zadáváte příkaz k SEPA inkasu. O datu inkasa vás budeme informovat (tzv. předběžné oznámení). Zadáním příkazu k SEPA inkasu zašleme žádost do naší banky o zahájení transakce. Platební transakce proběhne automaticky a částka se odečte z vašeho účtu. Částka je z účtu odepsána po odeslání zboží
Lhůta pro předběžné oznámení termínu odečtení částky z účtu (tzv. lhůta předběžného oznámení) se snižuje na 2 dny.

PayPal
V průběhu objednávky budete přesměrováni na stránku online poskytovatele služby PayPal. Abyste mohli prostřednictvím služby PayPal fakturovanou částku zaplatit, musíte tam mít registrovaný účet nebo se nově registrovat. K uskutečnění platby je nejdříve nutné zadat přístupové údaje k vašemu PayPal účtu a potvrdit platbu na náš účet. Po uskutečnění objednávky v našem internetovém obchodě pošleme požadavek PayPalu k zahájení platební transakce. V průběhu objednávky obdržíte další informace. Platební transakce je bezprostředně poté automaticky provedena službou PayPal.

SOFORT Überweisung
Po zadání objednávky budete přesměrováni na stránku poskytovatele služby SOFORT Überweisung. Abyste mohli fakturovanou částku uhradit prostřednictvím služby SOFORT Überweisung, musíte mít online bankovní účet s aktivovaným PIN/TAN, musíte správně autorizovat a potvrdit platební údaje. Další informace obdržíte v průběhu objednávky. Platební transakce bude provedena prostřednictvím služby SOFORT Überweisung a částka bude odečtena z vašeho účtu.

6. Poškození zboží během přepravy

Pokud je zboží doručeno se zjevným poškozením během přepravy, informujte okamžitě o vadách doručovatele a neprodleně nás kontaktujte. Neuskutečnění reklamace nebo kontaktu nemá žádné důsledky pro vaše zákonné nároky a jejich vymáhání, zejména záruku zboží. Pomáhají nám však uplatňovat naše nároky vůči dopravci nebo na pojištění během přepravy.

7. Záruka na jakost a garance

Není-li výslovně dohodnuto jinak, platí zákonem daná záruční lhůta. Pro spotřebitele platí promlčecí lhůta pro nároky za vadu použitého zboží jeden rok od jeho dodání. Pro podnikatele platí promlčecí lhůta jednoho roku od převzetí rizika. Zákonné promlčecí lhůty pro reklamační nárok podle § 478 BGB zůstávají nezměněny.
Vůči podnikatelům platí jako smlouva o kvalitě zboží platí pouze naše vlastní údaje a popisy výrobku výrobcem, které jsou předmětem platného smluvního ujednání s naší společností. Nepřijímáme odpovědnost za žádné veřejné prohlášení výrobce nebo jakýkoli jiný reklamní materiál.

V případě, že je doručené zboží vadné, poskytujeme podnikatelům na základě našeho zvážení záruku odstranění závady (oprava) nebo dodání zboží bez závad (výměna zboží). Výše uvedená omezení a lhůty neplatí v případě vad způsobených námi, našimi zákonnými zástupci nebo jejich zástupci:

  • V případě ublížení na životě, těle nebo zdraví
  • V případě úmyslného porušení, porušení z hrubé nedbalosti nebo podvodného jednání
  • V případě porušení smluvních povinností, jejichž plnění umožňuje řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržování se může smluvní partner pravidelně spoléhat (základní povinnosti)
  • V rámci příslibu záruky, pokud je ujednána
  • Pokud jde o rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

Informace o dodatečných zárukách a jejich přesných podmínkách naleznete na produktu a na zvláštních informačních stránkách v internetovém obchodě.

8. Ručení

Odpovídáme bez ručení za nároky ohledně škod způsobených námi, našimi zákonnými zástupci nebo jejich zástupci:

  • V případě ublížení na životě, těle nebo zdraví
  • V případě úmyslného porušení povinnosti nebo porušení povinnosti z hrubé nedbalosti
  • V případě záruky, jak bylo dohodnuto nebo v rozsahu platnosti zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

V případě porušení základních smluvních povinností, jejichž plnění je zpočátku podmíněno správným plněním smlouvy a na které se může smluvní partner odvolat (základní povinnosti), z lehké nedbalosti způsobené námi, našimi zákonnými zástupci či jejich zástupci, odpověnost závisí na rozsahu předpokládané škody, která se očekává. Nároky na náhradu škody jsou v dalších případech vyloučeny

9. Mimosoudní vyrovnání sporů

Evropská komise poskytuje online platformu pro řešení sporů, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Jsme připraveni účastnit se mimosoudního smírčího řízení před zahájením řízení s příslušným smírčím orgánem.

Odpovědným orgánem smířčího řízení je:
General Consumer Protection Center of the Center for Conciliation e.V., Straßburgerstraße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de.

10. Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo bez uvedení důvodů odstoupit ve lhůtě 14-ti dnů od smlouvy.

Lhůta na odstoupení trvá 14 dnů a začíná ode dne, kdy jste vy nebo třetí strana, kterou jste určili, která není přepravcem, převzala do vlastnictví poslední kus nebo část zásilky.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (Saturo Foods GmbH, C / O Hannes Feistenauer, Jahngasse 4 Top 9, 1050 Vídeň, Rakousko) o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat a to formou jasného prohlášení (např. dopisem, e-mailem). Pro odstoupení od smlouvy můžete použít přiložený formulář (viz odkaz níže). Použití tohoto formuláře není podmínkou.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když zašlete oznámení o uplatnění vašeho práva odstoupit od smlouvy před uplynutím této lhůty.

Pro více informací si prosím přečtěte poučení o právu na odstoupení od smlouvy.

11. Závěrečná ustanovení

V případě, že jste podnikatelem, platí rakouská legislativa s výjimkou obchodních úmluv OSN.

Terms & conditions free of charge created with Trusted Shops Rechtstexter in cooperation with Wildebeuger Solmecke Rechtsanwälte.